ติดตามผลงานเราได้ที่ :

FacebooktweeterYoutubeLine

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาครูโดยใช้งานวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน

อ่านต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่นของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง-รัตนโกสินทร์ครั้งที่ ๒

อ่านต่อ

09. 2016