ติดตามผลงานเราได้ที่ :

FacebooktweeterYoutubeLine

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผลการพิจารณาทุนวิจัยและกำหนดการนำส่งสัญญารับทุน งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตำรวจโท ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์และคณะ เข้าขอคำแนะนำการจัดทำวารสารเพื่อเข้าสู่ฐาน TCI

อ่านต่อ

08. 2016