ติดตามผลงานเราได้ที่ :

FacebooktweeterYoutubeLine

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ งบประมาณแผ่นดิน ปี 2561 ใหม่ กลุ่มเป้าหมายที่ 1

อ่านต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประขุมวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2560

อ่านต่อ

12. 2016