หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้รับกับการจดสิทธิบัตร
โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้รับกับการจดสิทธิบัตร

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
14 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62

ฟรี!!!!!
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

---------------------------------------------------------
วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมนิภานภดล ชั้น 2 อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน
---------------------------------------------------------
ลงทะเบียนทาง
http://training.ird.ssru.ac.th/…/index.p…/registerpatent2019
ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2562 หรือมีผู้ลงทะเบียนครบจำนวน