ติดต่อเรา


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 1 อาคารศศิพงศ์ประไพ(อาคาร 41) ชั้น 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม 10300

เบอร์โทรศัพท์ 02-160-1341 , 098-272-1341

E-mail : ird_ssru@ssru.ac.th


   Line :     


   Facebook :

  Twitter :