แหล่งทุนวิจัย


นักวิจัยสามารถติดตามข่าวการประการรับทุน PMU ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ2565 ได้หน้าเว็ปลิ้งค์ตามนี้เลยค่ะ

รวมลิ้งเว็บไซต์ PMU

????บพท - PMU A
https://www.nxpo.or.th/A/
????บพค - PMU B
https://www.nxpo.or.th/B/
????บพข - PMU C
https://www.nxpo.or.th/C/
????สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
https://www.nrct.go.th/
????สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
http://www.arda.or.th/
????สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
https://www.hsri.or.th/researcher
????สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
https://www.nia.or.th/