หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ร่วมประชุมเพื่อรับทราบเกณฑ์ในการจัดกลุ่มคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI เวลา 08.30-15.30 น.
ร่วมประชุมเพื่อรับทราบเกณฑ์ในการจัดกลุ่มคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI เวลา 08.30-15.30 น.

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
10 ส.ค. 65 - 10 ส.ค. 73
ณ โรงแรม Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok

10 ส.ค. 65 ร่วมประชุมเพื่อรับทราบเกณฑ์ในการจัดกลุ่มคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI เวลา 08.30-15.30 น. นุ ณ โรงแรม Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok