หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > จัดถ่ายรูปงานวิจัยงานประกวดเวทีระดับนานาชาติ เวทีงานประกวด
จัดถ่ายรูปงานวิจัยงานประกวดเวทีระดับนานาชาติ เวทีงานประกวด

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
8 ส.ค. 65 - 8 ส.ค. 73
ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5

8 ส.ค. 65 จัดถ่ายรูปงานวิจัยงานประกวดเวทีระดับนานาชาติ เวทีงานประกวด ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5