หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > จัดโครงการพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัยกลุ่มท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรณ์ (BCG) ทุน FF2567
จัดโครงการพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัยกลุ่มท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรณ์ (BCG) ทุน FF2567

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
9 ส.ค. 65 - 9 ส.ค. 73

จัดโครงการพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัยกลุ่มท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรณ์ (BCG) ทุน FF2567 เวลา 09.00-16.00 น. ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช

ผ่านออนไลน์ https://zoom.us/j/93734580857