หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > MOU ร่วมมือ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สำนักงานพัมนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) เวลา 13.00-15.00น.
MOU ร่วมมือ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สำนักงานพัมนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) เวลา 13.00-15.00น.

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
11 ส.ค. 65 - 11 ส.ค. 73

MOU ร่วมมือ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สำนักงานพัมนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) เวลา 13.00-15.00น.