หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
12 ส.ค. 65 - 15 ส.ค. 65
ณ จังหวัดอุดรธานี

โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)