หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมฝ่ายบริการวิชาการ > โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น 10 มิ.ย. 65 ณ ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น 10 มิ.ย. 65 ณ ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
10 มิ.ย. 65 - 9 มิ.ย. 73

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น

10 มิ.ย. 65 ณ ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

1. ถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน
2. การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยในพื้นที่