หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมฝ่ายบริการวิชาการ > ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
16 มิ.ย. 65 - 9 มิ.ย. 72

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

1. ถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน

16 มิ.ย. 65 ณ