หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมฝ่ายบริการวิชาการ > ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์)
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
29 มี.ค. 65 - 29 มี.ค. 69


เรียนคณะกรรมการทุกท่าน

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์) ครั้งที่ 3/65 ณ ห้องประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 17.00-18.30 น.


ดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มเติม : เอกสารประกอบการประชุมสังคม 3.65 วาระ 4.pdf

                                          ระเบียบวาระการประชุม 3-2565 สังคม-29.03.65 Y.pdf