หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566
ขอเชิญนักวิจัยที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566ระหว่างวัน ...
2022-11-01 15:03:58
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2566
ขอเชิญนักวิจัยที่มีรายชื่อ          เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่น ...
2022-11-01 14:59:01
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ บพค. 2565 PMU-B Brainpower Congress 2022
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ บพค. 2565 PMU-B Brainpower Congress ...
2022-10-30 11:00:06
สถาบันวิจัยและพัฒนา แสดงความยินดี นักวิจัยสวนสุนันทา ได้รับทุนวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา แสดงความยินดี นักวิจัยสวนสุนันทา ได้รับทุนวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจั ...
2022-10-28 11:55:52
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมผู้มีศักยภาพสูงให้เข้าสู่เส้นทางอาชีพและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพนักวิจัยและนวัตกร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมผู้มีศักยภาพสูงให้เข้าสู่เส้นทางอาชีพแ ...
2022-10-22 10:09:51
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมรับฟังกิจกรรม “แนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่เพื่อขอทุน บพท”
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมรับฟังกิจกรรม “แนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่เพื่อขอทุน บพท&rdquo ...
2022-10-19 15:34:14
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดี นักวิทยาศาสตร์สวนสุนันทา ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน "นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก"
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดี นักวิทยาศาสตร์สวนสุนันทา ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน " ...
2022-10-19 14:17:21
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ของหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน.
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ของหน่วยรับงบป ...
2022-10-18 09:47:20
ข่าวย้อนหลัง