หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือเตรียมความพร้อม sid ปี 2565 ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือเตรียมความพร้อม sid ปี 2565 ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ ...
2021-11-30 15:59:03
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)”
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)&r ...
2021-11-28 23:26:22
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศสำนักข่าว Sansha TV ของจีน ในประเด็นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศสำนักข่าว Sansha TV ของจีน ในประเด็นผลงานวิจัย ...
2021-11-28 23:26:44
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมด้วย นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” (Thailand Reseach Expo 2021)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมด้วย นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “มห ...
2021-11-25 10:02:20
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” (Thailand Research Expo 2021)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมร ...
2021-11-22 15:56:30
นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน 2021 International Innovation and Invention Competition (IIIC 2021)
นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน 2021 International Innovation and Invention Competit ...
2021-11-22 15:54:30
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ระดับภาค และร่างประเด็นการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ระดับภาค และร่ ...
2021-11-17 16:15:16
สวนสุนันทา นำร่อง “ธรรมนูญสุขภาพ” ประกาศใช้เขตแรกในพื้นที่ดอนเมือง
สวนสุนันทา นำร่อง “ธรรมนูญสุขภาพ” ประกาศใช้เขตแรกในพื้นที่ดอนเมือง     วานนี้ ...
2021-11-16 14:15:56
ข่าวย้อนหลัง