หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ตรวจเยี่ยมโครงการและติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ตรวจเยี่ยมโครงการและติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fund ประจำปี ...
2024-06-26 11:24:48
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ตรวจเยี่ยมโครงการและติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ตรวจเยี่ยมโครงการและติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fund ประจำปี ...
2024-06-26 11:23:33
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ขับเคลื่อนติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ขับเคลื่อนติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2 ...
2024-06-26 11:22:25
คลินิกตีพิมพ์รุ่น2 ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการคลินิกวิจัยเพื่อตีพิมพ์บทความในฐานข้อมูลในระดับนานาชาติ รุ่น 2 ครั้งที่ 1
#คลินิกตีพิมพ์รุ่น2ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วม⭐️โครงการคลินิกวิจัยเพื่อตีพิมพ์บทความในฐานข้อมูลในระดับนาน ...
2024-06-21 15:35:58
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไ ...
2024-06-27 11:08:29
ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมฟัง การบรรยาย “วิธีการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม SROI”
 ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมฟัง ⭐️ การบรรยาย  “วิธีการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม SROI&rdqu ...
2024-06-21 15:37:33
ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วม ประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ สกสว. Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
#ววน.2569 #FF2569#งบประมาณแผ่นดิน2569#สกสว. ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วม  ประชุมชี้แจงแนวทางการข ...
2024-06-18 15:38:45
“การเขียน impact pathway เส้นทางการสร้างผลกระทบงานวิจัย”
ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมฟัง ⭐️ การบรรยาย  “การเขียน impact pathwayเส้นทางการสร้างผลกระ ...
2024-06-14 09:28:42
ประชุมชี้แจงทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. ประจำปีงบประมาณ 2568
ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วม ⭐️ ประชุมชี้แจงทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. ⭐️ว ...
2024-06-07 16:12:13
ข่าวย้อนหลัง