หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ...
2023-08-31 18:45:15
ขยายเวลาโครงการประกวดแนวคิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูล หมวดหมู่ความหลากหลายทางชีวภาพ "Biodiversity Catalog"
สมัครเข้าร่วมประกวด              รายชื่อผู้ลงทะเบียน เอกสารท ...
2023-08-16 15:31:46
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา โชว์ผลงานวิจัยเด่นภายใต้โครงการบ่มเพาะวิศวกรสังคม ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ครั้งที่ 18
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา โชว์ผลงานวิจัยเด่นภายใต้โครงการบ่มเพาะวิศวกรสังคม ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาต ...
2023-08-16 10:34:16
ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วม “โครงการพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัย เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567"
 ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วม “โครงการพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัย ...
2023-08-16 10:33:03
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดการประชุมชี้แจงถ่ายทอดแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุน (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดการประชุมชี้แจงถ่ายทอดแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงก ...
2023-08-16 10:32:54
โครงการประกวดแนวคิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูล หมวดหมู่ความหลากหลายทางชีวภาพ "Biodiversity Catalog"
สมัครเข้าร่วมประกวด              รายชื่อผู้ลงทะเบียน เอ ...
2023-08-09 10:23:15
ผลงาน “ผงซุปผักไชยาสำเร็จรูป” คว้ารางวัลเหรียญทอง จากเวที Japan Design, Idea and Invention Expo ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ผลงาน “ผงซุปผักไชยาสำเร็จรูป” คว้ารางวัลเหรียญทอง จากเวที Japan Design, Idea and Inventi ...
2023-08-07 09:49:10
ข่าวย้อนหลัง