หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ
ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ลงพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในตำบลต้นโพธิ์ และตำบลบางน้ำเชี่ยว จังหวัดสิงห์บุรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ลงพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BC ...
2022-07-22 14:12:53
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ U2T For BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ U2T For BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  &n ...
2022-07-05 19:29:55
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ตำบลลิ่นถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ตำบลลิ่นถิ่น จังหว ...
2022-07-05 16:59:54
สถาบันวิจัยและพัฒนาและศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
สถาบันวิจัยและพัฒนาและศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนด้านสุขภาพแ ...
2022-06-30 12:15:19
ประชุมชี้แจงเตรียมการสัมภาษณ์โครการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
ประชุมชี้แจงเตรียมการสัมภาษณ์โครการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T fo ...
2022-06-28 00:14:18
สถาบันวิจัยและพัฒนาและศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในชุมชนวัดบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
สถาบันวิจัยและพัฒนาและศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนด้านสุขภาพแ ...
2022-06-28 00:12:08
ข่าวย้อนหลัง