หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ
ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ

ประชุมชี้แจงเตรียมการสัมภาษณ์โครการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
ประชุมชี้แจงเตรียมการสัมภาษณ์โครการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T fo ...
2022-06-28 00:14:18
สถาบันวิจัยและพัฒนาและศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในชุมชนวัดบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
สถาบันวิจัยและพัฒนาและศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนด้านสุขภาพแ ...
2022-06-28 00:12:08
สถาบันวิจัยและพัฒนานำนักวิจัยเข้าร่วมหารือแนวทางพัฒนาแผนงานวิจัยนวัตกรรมสื่อการสอนสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู
สถาบันวิจัยและพัฒนานำนักวิจัยเข้าร่วมหารือแนวทางพัฒนาแผนงานวิจัยนวัตกรรมสื่อการสอนสำหรับโรงเรียนตำรว ...
2022-06-23 15:38:33
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบอีสานจ๊าบ
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบอีสานจ๊าบ(Isan-JAP style ...
2022-06-20 10:27:07
สถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มรภ.สวนสุนันทา นำผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยร่วมพิธีพุทธาภิเษก เหรียญจำปีท้าวเวสสุวรรณ ๒ ทศวรรษ วัดจุฬามณี
สถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มรภ.สวนสุนันทา นำผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยร่วมพิธี ...
2022-06-20 09:56:48
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ร่วมงานแถลงข่าวและรับมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ร่วมงานแถลงข่าวและรับมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐ ...
2022-06-17 17:49:11
ข่าวย้อนหลัง