หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > อบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพและการสนับสนุนเส้นทางวิชาชีพของบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย มี จิน/แนน ณ โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ (สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช)
อบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพและการสนับสนุนเส้นทางวิชาชีพของบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย มี จิน/แนน ณ โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ (สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
29 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 73

29-30 ส.ค. 65 

อบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพและการสนับสนุนเส้นทางวิชาชีพของบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย มี จิน/แนน ณ โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ (สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช)