หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัย - ว.สหเวช – คณะวิทย์ มรภ.สวนสุนันทา ให้สัมภาษณ์สื่อ รายการ ทอล์กทูเดย์ ในประเด็นโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สถาบันวิจัย - ว.สหเวช – คณะวิทย์ มรภ.สวนสุนันทา ให้สัมภาษณ์สื่อ รายการ ทอล์กทูเดย์ ในประเด็นโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-08-06 00:50:23


สถาบันวิจัย - ว.สหเวช – คณะวิทย์ มรภ.สวนสุนันทา ให้สัมภาษณ์สื่อ รายการ ทอล์กทูเดย์ ในประเด็นโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วานนี้ ( 4 ส.ค. 64 ) เวลา 10.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ บันทึกเทปให้สัมภาษณ์สื่อ รายการทอล์กทูเดย์ ซึ่งออกอากาศทางช่อง PPTV โดยมีคุณกรสุมา เจียมสระน้อย เป็นผู้ดำเนินรายการ ในประเด็นโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมด้วย นักวิจัยจากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และ นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานและประโยชน์จากผลสำเร็จของโครงการสหเวชศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบและทีมงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประกอบด้วย ดร.เสาวณีย์ คำพันธ์ ดร.จิตรลดา ชูมี ผศ.ดร.มณฑารพ สุธาธรรม อาจารย์กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข ดร.พลอยทราย โอฮาม่า อาจารย์สกุลตรา ค้ำชู ผศ.ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ อาจารย์ศิริรัตน์ พักปากน้ำ ให้สัมภาษณ์สรุปการดำเนินงานและประโยชน์จากผลสำเร็จของโครงการในครั้งนี้

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์  : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

_______________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th