หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 3 ตำบล หาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลของตำบล (Big Data) ในจังหวัดสมุทรสงคราม
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 3 ตำบล หาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลของตำบล (Big Data) ในจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-06-04 16:37:48


สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 3 ตำบล หาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลของตำบล (Big Data) ในจังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลตําบลในจังหวัด (Big Data) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งดําเนินการลงพื้นที่ใน 3 ตําบล ได้แก่ ตําบลดอนมะโนรา อําเภอบางคนที ตําบลบางจะเกร็ง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม และ ตําบลคลองโคน อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บข้อมูล และพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบล ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งโดยมหาวิทยาลัยเอง หรือหน่วยงาน องค์กรภาคีร่วมพัฒนาต่างๆ นำสู่เป้าหมายการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน รวมถึงวางแผนจัดทําโครงการของหน่วยงานท้องถิ่น โครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในปีถัดไป

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th