หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > บทสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา โดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการผลักดันส่งเสริมให้นักวิจัยสร้างสรรค์งานวิจัย-สิ่งประดิษฐ์ ในเวทีระดับนานาชาติ
บทสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา โดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการผลักดันส่งเสริมให้นักวิจัยสร้างสรรค์งานวิจัย-สิ่งประดิษฐ์ ในเวทีระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-09-06 19:57:42


บทสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา โดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการผลักดันส่งเสริมให้นักวิจัยสร้างสรรค์งานวิจัย-สิ่งประดิษฐ์ ในเวทีระดับนานาชาติ

บทสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา โดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการผลักดันส่งเสริมให้นักวิจัยสร้างสรรค์งานวิจัย-สิ่งประดิษฐ์ ในเวทีระดับนานาชาติ ร่วมด้วยบทสัมภาษณ์นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการคว้าแชมป์รางวัลเหรียญทองจากผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ ติดตามอ่านบทสัมภาษณ์ได้ที่หนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 https://www.banmuang.co.th/mobile/news/economy/249070

#สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย

#ATIP

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : ข้อมูล

_______________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th