หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการแข่งขัน Hackathon 2021 ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการแข่งขัน Hackathon 2021 ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-06-09 12:58:50


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการแข่งขัน Hackathon 2021 ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง

     วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และคณะทำงานฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมติดตาม การดำเนินงานกิจกรรมแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายภาคกลาง ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ จัดโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้ระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์บนปัญหาและความต้องการในพื้นที่จริง เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาด้านนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์กับบริบทในพื้นที่ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริงในชุมชน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th