หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ > หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start up
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start up

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-02-10 20:40:56หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start up

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่  อาจารย์ อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ พร้อมคณะทำงาน ร่วมประชุมหารือกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล ประธานคณะทำงานเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนพร้อมคณะทำงานฝ่ายเลขา เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start up ต่อไป

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ปัญชลิกา ตะเคียนราม : ข้อมูล

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th