หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนาและศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในชุมชนวัดภุมรินทร์กุฏีทอง จังหวัดสมุทรสงคราม
สถาบันวิจัยและพัฒนาและศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในชุมชนวัดภุมรินทร์กุฏีทอง จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-12 11:05:06


สถาบันวิจัยและพัฒนาและศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในชุมชนวัดภุมรินทร์กุฏีทอง จังหวัดสมุทรสงคราม

     วันที่ 10 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วย นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ นายนเรนทร์สูร พรมแสง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ และนายพัชร กิ่งก้าน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ชุมชนวัดภุมรินทร์กุฏีทอง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นางสาวธาริษา ยอนแมมะดัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะผู้บริหารให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม

    สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพรในการให้ความรู้แก่ชุมชน และส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยในโครงการมีการให้คำปรึกษาและบริการสุขภาพตามหลักการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และแพทย์แผนจีน มีบริการจ่ายวิตามินต่างๆ เพื่อบำรุงร่างกาย รวมถึงมีการรักษาการแพทย์ทางเลือก เช่น การฝังเข็ม และการพอกยาสมุนไพร ซึ่งมีชาวบ้านจากวัดภุมรินทร์กุฏีทอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 90 คน 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ : ข้อมูล

พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th