หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สวพ. โดยฝ่ายบริการวิชาการจัดประชุมอบรมระบบจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้หลากหลายแขนงสร้างรากแก้วให้ประเทศ
สวพ. โดยฝ่ายบริการวิชาการจัดประชุมอบรมระบบจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้หลากหลายแขนงสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-05-11 22:22:11


สวพ. โดยฝ่ายบริการวิชาการจัดประชุมอบรมระบบจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้หลากหลายแขนงสร้างรากแก้วให้ประเทศ

         เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยฝ่ายบริการวิชาการนำโดยคุณอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คุณธนัญญา ศาลติธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและคุณเจนจิรา ชินวงษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ จัดประชุมอบรมระบบจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้หลากหลายแขนงสร้างรากแก้วให้ประเทศ https://cbd.u2t.ac.th/auth กับตัวแทนลูกจ้างโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลัยจาก ๑๐ ตำบล ตำบลละ ๒ ท่าน ผ่านระบบ Line โดยระบบจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้หลากหลายแขนงสร้างรากแก้วให้ประเทศวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกจ้างโครงการในพื้นที่ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในด้านต่างๆ อาทิเช่น สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก สัตว์ในพื้นที่ เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลพื้นฐานข้อพื้นที่เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการในด้านต่างๆต่อไป

อนุพันธ์ สุทธิมาร : รายงาน

เจนจิรา ชินวงษ์/ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ