หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์) ครั้งที่ 8/2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์) ครั้งที่ 8/2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-11-11 20:46:41


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์) ครั้งที่ 8/2565

     เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์) ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ (Zoom Meeting) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี เป็นประธาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ รองศาสตราจารย์เสาวภา ไพทยวัฒน์  อาจารย์ชลลดา ชูวณิชานนท์ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมมีวาระการประชุมที่สำคัญ เรื่อง รายงานสรุปโครงการวิจัยที่ได้รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระหว่างปีงบประมาณ 2562 – 2564 การรายงานผลการรับรองโครงการวิจัยแบบพิจารณาแบบเร็ว (Expedited) และทบทวนและจัดทำร่างวิธีการดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOP) สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ และเรื่องสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ : ข้อมูล

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th