หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมบุคลากรเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่1
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมบุคลากรเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่1

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-11-11 20:49:44


สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมบุคลากรเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่1

     วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมบุคลากรเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และในรูปแบบการประชุมออนไลน์ 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ขจรวงศ์ ศรีวารีรัตน์ : ภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th