หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบของขวัญแก่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2565
ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบของขวัญแก่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-01-02 01:30:02


ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบของขวัญแก่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2565

ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบของขวัญแก่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2565 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรตัวแทนจากหน่วยงานเป็นผู้รับมอบ