หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยฯ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานฝ่ายในสังกัด
สถาบันวิจัยฯ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานฝ่ายในสังกัด

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-01-12 22:40:17


สถาบันวิจัยฯ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานฝ่ายในสังกัด

    12 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนของบุคลากรฝ่ายในสังกัด โดยมี รองผู้อำนวยการ ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ google meet

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th