หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิศวกรสังคม
สถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิศวกรสังคม

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-09-12 18:04:49


สถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิศวกรสังคม

           วันที่ 10 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นำเสนอความก้าวหน้า โครงการ "การบ่มเพาะวิศวกรสังคมเพื่อการยกระดับสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี บนฐานภูมิปัญญาและเศรษฐกิจสร้างสรรค์" ซึ่งเป็นทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565  แหล่งทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ต่อผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) โดยมี ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วม ในการนำเสนอความก้าวหน้าในครั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับคำชื่นชมจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้รับแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อนำมาพัฒนาโครงการให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

พรทิพย์ เรืองปราชญ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th