หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดี นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธิการบดี
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดี นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-10-12 20:21:59


ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดี นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธิการบดี

    ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้าฝ่ายและบุคลากรในสังกัด เข้ามอบกระเช้าผลไม้และของที่ระลึกเพื่อร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธิการบดี 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th