หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์) ครั้งที่ 7/2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์) ครั้งที่ 7/2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-10-14 15:04:02


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์) ครั้งที่ 7/2565

     วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์) ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนาและการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ (Zoom Meeting) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี เป็นประธาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ รองศาสตราจารย์เสาวภา ไพทยวัฒน์  อาจารย์ชลลดา ชูวณิชานนท์ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมมีวาระการประชุมที่สำคัญ เรื่อง รายงานโครงการวิจัยที่ได้รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประเภทยกเว้นการพิจารณา (Exemption) ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2564 การรายงานผลการรับรองโครงการวิจัยแบบพิจารณาแบบเร็ว (Expedited) จำนวน 8 เรื่อง การพิจารณาโครงการวิจัยแบบพิจารณาในที่ประชุม (Full board) จำนวน 1 เรื่อง และการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 และเรื่องสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ : ข้อมูล

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th