หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา เตรียมความพร้อมก่อนการให้สัมภาษณ์สื่อ ในประเด็นโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)
สถาบันวิจัยและพัฒนา เตรียมความพร้อมก่อนการให้สัมภาษณ์สื่อ ในประเด็นโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-08-13 17:29:49


สถาบันวิจัยและพัฒนา เตรียมความพร้อมก่อนการให้สัมภาษณ์สื่อ ในประเด็นโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)

วันนี้ ( 13 ส.ค. 64 ) เวลา 13.00 น. ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเตรียมข้อมูลในการนำเสนอโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) เพื่อให้สัมภาษณ์ในการจัดทำสกู๊ปข่าว “ศาสตร์ปันสุข” ซึ่งจะออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ทำการคัดเลือกตำบลในโครงการ U2T ของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความโดดเด่นในการดำเนินงานดังกล่าวเข้าร่วมให้การสัมภาษณ์ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ พท.ป. วรรณี พรมด้าว  อาจารย์ พท.ป.นรินทร์ กากะทุม และตัวแทนจากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์  เข้าร่วมการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบการประชุมออนไลน์ Google Meet

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

_______________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th