หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-01-14 23:24:56


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2565

    14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และนางสาวอนุธิดา แสงใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางในการดำเนินงานด้านแผนงบประมาณ การประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมาย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ google meet

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th