หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน 2021 IIDC Hong Kong International Invention and Design Competition (IIDC 2021)
นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน 2021 IIDC Hong Kong International Invention and Design Competition (IIDC 2021)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-12-14 17:37:32


นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน 2021 IIDC Hong Kong International Invention and Design Competition (IIDC 2021)

     สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ในงาน 2021 IIDC Hong Kong International Invention and Design Competition (IIDC 2021) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคม Chinese Innovation and Invention Society ประเทศไต้หวัน ร่วมกับHong Kong Trade Development Council (HKTDC) สมาคม International Alliance of Innovation and Invention Associations (IAIA) และสมาพันธ์ International Federation of Inventions' Associations (IFIA) ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2564 ณ Hong Kong Convention and Exhibition Center เกาะฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 5 ผลงาน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ไม่สามารถเดินทางไปประกวดผลงานด้วยตัวเองได้ จึงนำเสนอในรูปแบบ Poster โดยได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 4 รางวัล และ เหรียญเงิน 1 รางวัล ดังนี้

รางวัล Gold Medal

1. ผลงานเรื่อง : Eco-friendly containers from vetiver fibers

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์  นักวิจัย

        รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา      ผู้ร่วมวิจัย

        นางสาวรัตนาภรณ์ ผ่องพันเลิศ ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

2. ผลงานเรื่อง : SUNFLOWER SEEDS-OIL-BASED OFFSET PRINTING INK

โดย : อาจารย์ ดร.ไกรพ เจริญโสภา นักวิจัย

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. ผลงานเรื่อง : COFFEE - REVIVAL

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ นักวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

4. ผลงานเรื่อง : Paper from Orchid Stem

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร นักวิจัย

       นายณัฎฐ สิงหา ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

รางวัล Silver Medal

5. ผลงานเรื่อง : INSTANT COFFEE MIXED RED TAMARIND

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ นักวิจัย

        อาจารย์ ดร.ณัฏฐชัย  เอกนราจินดาวัฒน์ ผู้ร่วมวิจัย

        อาจารย์ ดร.มุกดา ผิวขำ ผู้ร่วมวิจัย

        อาจารย์ ดร.อรรถวิทย์ วิทยกุล ผู้ร่วมวิจัย

        นางสาวศุภวรรณ ทองแท้ ผู้ร่วมวิจัย

จาก : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี และบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน

#สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย

#ATIP

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ/วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th