หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ถ่ายภาพนักวิจัยที่ได้รับรางวัล จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ถ่ายภาพนักวิจัยที่ได้รับรางวัล จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-12-14 17:47:21


สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ถ่ายภาพนักวิจัยที่ได้รับรางวัล จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ

   เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา ถ่ายภาพนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ จากการประกวด 3 เวที ที่ผ่านมา ประกอบด้วย งาน XXIII Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies «ARCHIMEDES–2021» ณ Congress-Exhibition Centre "Sokolniki", Pavilion no. 4 กรุงมอสโคว์ประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซีย เมื่อวันที่ 23-26 มีนาคม พ.ศ.2564, งาน E U R O I N V E N T 13th European Exhibition of Creativity and Innovation 2021 ณ เมือง Iasi Romania เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564 และงาน International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2021 ณ เมือง Toronto ประเทศแคนนาดา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 เพื่อนำภาพไปทำป้ายไวนิลของแต่ละเวที โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลดังกล่าวร่วมถ่ายภาพในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้อง 26103)

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ/วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th