หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการทดสอบระบบออนไลน์เตรียมความพร้อมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 “การวิจัยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการทดสอบระบบออนไลน์เตรียมความพร้อมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 “การวิจัยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-12-14 17:49:37


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการทดสอบระบบออนไลน์เตรียมความพร้อมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 “การวิจัยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” 

   14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมเพื่อทดสอบระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ในการเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง “การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 โดยมี คณะทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้นำเสนอผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งกติกาการนำเสนอ ทดสอบการเข้าระบบ ZOOM และการแชร์สไลด์นำเสนอของแต่ละท่าน โดยกำหนดการจัดงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผลงานประเภทบทความวิจัย จากหน่วยงานมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ/วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th