หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ “กิจกรรม MHESI Street Art สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสู่อัตลักษณ์ท้องถิ่น”
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ “กิจกรรม MHESI Street Art สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสู่อัตลักษณ์ท้องถิ่น”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-16 11:18:24


สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ “กิจกรรม MHESI Street Art สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสู่อัตลักษณ์ท้องถิ่น”

     วานนี้ (15 มิ.ย. 65) เวลา 15.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และคณะทำงานฝ่ายบริการวิชาการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ “กิจกรรม MHESI Street Art สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสู่อัตลักษณ์ท้องถิ่น” ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting  โดยมี ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นายเมธี ลอมนินกุล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานเครือข่าย อว. ในภูมิภาค กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สป.อว. นายกฤตย มีทวี รองนายกเทศมนตรีตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วม

     โครงการ “กิจกรรม MHESI Street Art สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสู่อัตลักษณ์ท้องถิ่น” จัดขึ้นโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีนโยบายให้ดำเนินการสร้างสรรค์ Street Art โดยสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ผ่านการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ผนวกกับการออกแบบในเชิงสร้างสรรค์ ผสมผสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จึงได้กำหนดจัด “กิจกรรม MHESI Street Art สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสู่อัตลักษณ์ท้องถิ่น” ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม ผ่านแนวคิด วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ในพื้นที่นำร่อง 10 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดลำปาง จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดอุดรธานี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะอว.ส่วนหน้า จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีสถาบันวิจัยและพัฒนาและศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ดำเนินงานโครงการดังกล่าวในจังหวัดสมุทรสงคราม 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายบริการวิชาการ : ข้อมูล

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th