หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนอุดหนุนโครงการวิจัย (ทุนส่วนตัว/ทุนหน่วยงาน) สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนอุดหนุนโครงการวิจัย (ทุนส่วนตัว/ทุนหน่วยงาน) สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-12-15 16:04:51


สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2565

     บ่ายวันนี้ (15 ธ.ค. 64) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนอุดหนุนโครงการวิจัย (ทุนส่วนตัว/ทุนหน่วยงาน) สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้แทนจากหน่วยงานคณะ/วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการชี้แจงและสร้างความเข้าใจในหลักการ แนวทาง และขอบเขตการดำเนินงานด้านการวิจัย ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่, ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ, นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน และคณะทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ : ข้อมูล 

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th