หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สวนสุนันทา นำร่อง “ธรรมนูญสุขภาพ” ประกาศใช้เขตแรกในพื้นที่ดอนเมือง
สวนสุนันทา นำร่อง “ธรรมนูญสุขภาพ” ประกาศใช้เขตแรกในพื้นที่ดอนเมือง

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-11-16 14:15:56


สวนสุนันทา นำร่อง “ธรรมนูญสุขภาพ” ประกาศใช้เขตแรกในพื้นที่ดอนเมือง

    วานนี้ (15 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.00 น. ได้มีการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพระดับเขตเพื่อประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพของเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นการประกาศใช้เป็นเขตนำร่องเขตแรกของกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตดอนเมือง และการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีนางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดอนเมือง เป็นประธานการประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุมในส่วนของคณะทำงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วย ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายวิจัยและพัฒนา นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา อ.ดร.พิมพ์ชนา ศรีบุณยพรัฐ และ พ.ต.อ.ดร.นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชน ซึ่งการจัดทำธรรมนูญสุขภาพเขตดอนเมืองครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะทำงานฝ่ายวิชาการในการจัดทำร่างธรรมนูญจนแล้วเสร็จ เพื่อเป็นเจตจำนง ข้อตกลง และพันธะร่วมกันของภาคีเครือข่ายที่มุ่งหวังให้เป็นทิศทางหรือแนวปฏิบัติในการนำไปสู่สุขภาวะของชุมชน และประชาชน พื้นที่เขตดอนเมืองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อ.ดร.พิมพ์ชนา ศรีบุณยพรัฐ : ข้อมูล/ภาพ

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th