หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม หารือการเตรียมงานโครงการ “กิจกรรม Mhesi Street Art สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสู่อัตลักษณ์ท้องถิ่น” ตามนโยบายกระทรวง อว.
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม หารือการเตรียมงานโครงการ “กิจกรรม Mhesi Street Art สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสู่อัตลักษณ์ท้องถิ่น” ตามนโยบายกระทรวง อว.

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-18 21:21:00


สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม หารือการเตรียมงานโครงการ “กิจกรรม Mhesi Street Art สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสู่อัตลักษณ์ท้องถิ่น” ตามนโยบายกระทรวง อว.

     วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และคณะทำงานฝ่ายบริการวิชาการ ลงพื้นที่ ณ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อหารือการดำเนินโครงการ “กิจกรรม MHESI Street Art สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสู่อัตลักษณ์ท้องถิ่น” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะ อว. ส่วนหน้าในพื้นที่ โดยมี ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้บริหารเทศบาลตำบลอัมพวา ชุมชน และศิลปินท้องถิ่น ร่วมหารือการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่นำร่อง 10 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดลำปาง จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดอุดรธานี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการสร้างสรรค์ Street Art ผ่านการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ผนวกกับการออกแบบในเชิงสร้างสรรค์ ผสมผสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ท้องถิ่น

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

นเรนทร์สูร พรมแสง : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th