หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับรางวัลการประกวด KM Good Practice Award ในงาน KM SHARE & LEARN ประจำปี 2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับรางวัลการประกวด KM Good Practice Award ในงาน KM SHARE & LEARN ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-09-18 23:14:36


สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับรางวัลการประกวด KM Good Practice Award ในงาน KM SHARE & LEARN ประจำปี 2564

     วันที่ 17 กันยายน 2564 สมาชิกกลุ่มความรู้ Smile Rangers สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลด้านการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานที่มีแบบอย่างที่ดี “Good Practice Award” เรื่อง การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์ ในการประกาศผลการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “KM SHARE & LEARN ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การทำงานวิถีใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล" จัดโดย กองนโยบายและแผน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_______________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th