หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ระดับภาค และร่างประเด็นการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ระดับภาค และร่างประเด็นการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-11-17 16:15:16


ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ระดับภาค และร่างประเด็นการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

  17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เข้าร่วมในการประชุมเพื่อรับฟังผลการวิเคราะห์ข้อมูลทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ระดับภาคที่เชื่อมโยงกับภารกิจ และผลการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธาน ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th