หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-10-19 18:19:09


สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

    วานนี้ (18 ตุลาคม 2564) สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ พร้อมด้วย อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานและนางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เข้าร่วมในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานและร่วมนำเสนอนโยบาย วิสัยทัศน์ ระบบ ขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงผลการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ผ่านมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ Early Stage ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ระบบ Zoom Meeting 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

วราภรณ์ ศรีบัวแก้ว : ข้อมูล