หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าพบ ดร.ชุมพล เที่ยงธรรม ผู้บริหาร บ.ไทยนคร หารือการดำเนินงานด้านการวิจัย
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าพบ ดร.ชุมพล เที่ยงธรรม ผู้บริหาร บ.ไทยนคร หารือการดำเนินงานด้านการวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-12-20 19:11:40


ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าพบ ดร.ชุมพล เที่ยงธรรม ผู้บริหาร บ.ไทยนคร หารือการดำเนินงานด้านการวิจัย

    17 ธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ พร้อมด้วย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ ที่ปรึกษางานวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา, ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เข้าพบ ดร.ชุมพล เที่ยงธรรม ผู้บริหารบริษัทไทยนคร เพื่อหารือการดำเนินงานด้านการวิจัยและเพื่อสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายการวิจัย โดยในโอกาสนี้ได้มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 แด่ดร.ชุมพล เที่ยงธรรม ณ บริษัท ไทยนคร (สำนักงานใหญ่) 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th