หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-12-20 19:13:39


ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

          วันที่ 17 ธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ มอบกระเช้าของขวัญแด่รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ ที่ปรึกษางานวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (ATIP) ในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าและขึ้นปีใหม่ 2565 และขอขอบคุณที่ท่านเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมสู่เวทีการประกวดในเวทีระดับนานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th