หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์-พฤติกรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 3)
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์-พฤติกรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 3)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-12-20 19:15:20


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์-พฤติกรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 3) 

     เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2564 ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาชาวต่างชาติไทยและจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่สนใจ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดการอบรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปสู่การยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 200 คน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ : ข้อมูล/ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th