หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ > สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ร่วมกับ ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม จัดโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม”
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ร่วมกับ ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม จัดโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-20 16:23:16


สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ร่วมกับ ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม จัดโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม”

     วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นางสาวอนุธิดา แสงใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายพงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการ“พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้รับเกียรติจาก นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพรในการให้ความรู้แก่ชุมชน และส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยในโครงการมีการให้คำปรึกษาสุขภาพทั้งทางศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และแพทย์แผนจีน รวมถึงมีการให้บริการตรวจสุขภาพ การจ่ายยา การรักษาการแพทย์ทางเลือก เช่น การฝังเข็ม และมีการสาธิตการทำศรีผึ้ง นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจเอ็กซเรย์ปอด การจ่ายแคลเซียมป้องกันโรคกระดูกพรุน และการจ่ายวิตามินต่างๆ เพื่อบำรุงร่างกาย ซึ่งมีชาวบ้านจากชุมชนตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 250 คน 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ : ข้อมูล

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th