หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าหารือการดำเนินงาน THE Impact Rankings – SDGs และการขับเคลื่อนการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามเกณฑ์ QS Ranking ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าหารือการดำเนินงาน THE Impact Rankings – SDGs และการขับเคลื่อนการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามเกณฑ์ QS Ranking ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-10-20 12:30:57


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าหารือการดำเนินงาน THE Impact Rankings – SDGs และการขับเคลื่อนการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามเกณฑ์ QS Ranking ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

     วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรหัวหน้าฝ่าย ร่วมหารือและรายงานขั้นตอนการดำเนินงาน THE Impact Rankings – SDGs และการพิจารณาแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามเกณฑ์ QS Ranking ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

#SSRU#IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th