หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยฯ ร่วมประชุมปรับเปลี่ยนแนวทางสถาบันอุดมศึกษาในมิติด้านวิจัย
สถาบันวิจัยฯ ร่วมประชุมปรับเปลี่ยนแนวทางสถาบันอุดมศึกษาในมิติด้านวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-12-20 19:19:07


สถาบันวิจัยฯ ร่วมประชุมปรับเปลี่ยนแนวทางสถาบันอุดมศึกษาในมิติด้านวิจัย 

     20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม การประชุมดังกล่าวจัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการร่วมกันหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนสถาบันอุดมศึกษาในมิติด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยเป็นการประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th