หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคัดเลือกผลงานนวัตกรรมสู่การประกวดผลงานเวทีระดับนานาชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคัดเลือกผลงานนวัตกรรมสู่การประกวดผลงานเวทีระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-12-20 22:14:05


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคัดเลือกผลงานนวัตกรรมสู่การประกวดผลงานเวทีระดับนานาชาติ

   วันที่ 20 ธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคัดเลือกผลงานนวัตกรรมเพื่อเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับนานาชาติ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยคณาจารย์ที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน 12 ผลงาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ ที่ปรึกษางานวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา และนายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (ATIP) เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนำแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการนำผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์สู่การเผยแพร่การประกวดผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ และเป็นการมุ่งส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ/วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th