หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มอบหน้ากากอนามัย-แอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ชุมชนในพื้นที่เขตดุสิต
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มอบหน้ากากอนามัย-แอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ชุมชนในพื้นที่เขตดุสิต

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-09-02 20:31:28


สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มอบหน้ากากอนามัย-แอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ชุมชนในพื้นที่เขตดุสิต

      วันที่ 2 กันยายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือ ในโครงการ การป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้แก่ชุมชนในพื้นที่เขตดุสิต ได้แก่ ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ ชุมชนวัดประชาระบือธรรม และชุมชนวัดราชาธิวาส เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา : ข้อมูล

สถาบันวิจัยและพัฒนา :  ภาพ

_______________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th