หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” (Thailand Research Expo 2021)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” (Thailand Research Expo 2021)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-11-22 15:56:30


สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” (Thailand Research Expo 2021)

    22 พฤศจิกายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 (Thailand Research Expo 2021)”  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ร่วมเฝ้าฯรับเสด็จ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

    สำหรับการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและปีนี้ได้จัดเป็นปีที่ 16 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทย รวมถึงเพื่อเป็นเวทีระดับชาติ ในการนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ พร้อมใช้ประโยชน์ และเผยแพร่องค์ความรู้ กระจายโอกาสการเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้การวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อเป็นการหนุนเสริมให้เกิดกลไกสนับสนุนและพัฒนาการวิจัย รวมถึงส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ เชื่อมโยงผู้ผลิตงานวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์ โดยการบูรณาการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรและเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ

    ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite โดยในรูปแบบ Onsite วช.ขอจำกัดเฉพาะผู้ลงทะเบียนที่ได้รับการฉีดวัคซีน อย่างน้อย 2 เข็ม โดยก่อนการเข้าสถานที่จัดงานจะต้องผ่านจุดตรวจคัดกรองตามที่ วช.กำหนด หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : ภาพ

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th